Uranutslipp i Byfjorden – avleggs!

Saken skal på høring.