Frivilligheten må styrkes

Siden 2009 har frivillige organisasjoner fått delvis momskompensasjon.