• PARADOKS: Artikkelforfatteren mener det er et paradoks at de dårligste og mest behandlingstrengende pasienter i dag transporteres til Oslo. FOTO: ARKIV

Ros til dyktig helsepersonell!

Vil takke Røde Kors og alle andre som bidro til det lykkelige utfallet.