Mindre i skatt – mer for andre ting

Enda verre er det at høyresiden lokker med skattelette for folk flest.