Ingen arena for motorsport!

Regjeringen vil åpne for motorisert fornøyelseskjøring i utmark.