• OMSTRIDT: Fra et oljesandanlegg i Leismer, Canada. FOTO: ARKIV

Muligheter, muligheter og utfordringer

En av de viktigste diskusjonene om hvordan vi skal sikre fortsatt utvikling av menneskelig velferd er knyttet til bruk og utvikling av framtidas energikilder.