Sodefjed gamle skolehus

Også Kristiansand kommune har bidratt.