Enda høyere avgift?

Enda høyere rushtidsavgift vil være en dårlig løsning.