Urettferdig veipolitikk

En kjerneverdi for kommunale avgifter er at de må treffe rettferdig.