• DEBATTMØTE: Mandag ble det arrangert debattmøte i Greipstad menighetshus, hvor samferdselsministeren fikk føle harmen fra frustrerte køståere i Søgne og Songdalen. Her er Kleppa i panelet flankert av Songdalen-ordfører Johnny Greibesland og Søgne-ordfører Åse Severinsen.

Javel, Statsråd!