Spennende fusjon

Sammenslåingen av Pluss og Sør er en stor begivenhet for Sørlandet.