Ta ein sjanse på å bli kjende!

Er ikkje nordmenn interesserte i å verte kjende med innflyttarar frå andre land?