• mike - lørkom 200413 - valerie.jpg

Tarmer som distriktspolitikk

Tillit er en skjør sak. Ledelsen på Sørlandet sykehus har en voldsom oppgave i å fjerne uroen den selv har skapt.