• Butikk: Kritikken mot de like teaterrepertoarene kan ikke så lett feies til side, den har for mange gode eksempler og poenger. Flere scener burde bety større mangfold, men alle teaterdirektører blir nødt til å snakke til sitt publikum og også drive butikk. En vanskelig balansegang. FOTO: Torstein Øen

Den samme sangen landet rundt

Å drive teater er ikke billig, og mange av husene lever på fattige kommunepolitikeres misbilligende nåde.