• eldre+omsorg (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Våre eldre fortjener bedre

Demokratene arbeider for å få hevet standarden og tilbudet på samtlige norske syke— og aldershjem.