Abortdebatt med sterke følelser

Ord og uttrykk som ellers ikke høres i Høyre, flommet fritt fra talerstolen. Det viser hvor viktig denne debatten er.