Full tillit!

Full tillit til Kimestad, Fjeldsgaard og Verdal.