• Kommuneplanen sier at motorisert ferdsel i Ogge ikke må redusere Ogge sine kvaliteter, skriver artikkelforfatteren. Men det er forskjell på små propeller som tidvis visper litt i vannet og på 180 m høye propeller som står på land. FOTO: SCANPIX

Vindkraft i Birkenes?

Politikerne har et stort ansvar, og jeg mener i likhet med administrasjonen at de bør stemme nei til dette.