Høyres nye klær

Eventyr blir ikke oppfylte, selv om Grønvold mener det.