KrF og religiøs dyremishandling

Uansett måte vil alltid kosher være uansvarlig i følge vitenskapelige konklusjoner.