• sp17758f.jpg FOTO: Åserud, Lise

Tennene er en del av kroppen

Når vi går til lege, betaler vi en egenandel. Resten får legen fra det offentlige.