• Dette maleriet av Pieter van Lint ble solgt fra Gimle-samlingen i 1835 og tilhører nå Bergen Kunstmuseum

Hvor ble det av maleriene fra Gimle?

Hvor ble det av de maleriene som ble solgt på auksjon på Gimle i 1910? Kan noen av dem oppspores? Og vil ikke dette være en naturlig oppgave for Vest-Agder-Museet? Forarbeidet er allerede gjort.