• Vi vet at barn som vokser opp i fattigdom har færre muligheter enn andre barn. De har større sjanse for å mislykkes på skolen og i arbeidsliv, skriver forfatteren.

Barnefattigdom – en sosialarbeiders perspektiv

Det har skjedd en dramatisk økning i antall fattige barn i Norge. Nær 100 000 barn vokser opp i en familie med vedvarende lav inntekt. Dette er en tredobling i løpet av de siste 10 årene.