Bompenge-bom

Fra 1998 til 2009 la bilistene i Kristiansand igjen 1,2 milliarder kroner i byens bomring.