Honnør til politiet

Vi skulle så gjerne vært ethvert voldtektstilfelle foruten.