Tilstramming i finans

Et panel med fageksperter fra organisasjoner med til sammen 1,6 millioner forbrukermedlemmer, har utarbeidet en rapport til sentrale beslutningstakere.