Fornybar energi – et nytt industrieventyr for Agder-fylkene?

Lov om grønne sertifikater med Sverige åpner for milliardinvesteringer i fornybar energi i årene fremover. Vil Agder fylkene satse like offensivt som Rogaland for å sikre sin andel av verdiskapingen og arbeidsplassene?