Betydningen av langvarig relasjon mellom klient og hjelper

Det norske folk verdsetter styrken og tryggheten i etablerte lege-pasient-forhold, fremfor usikkerheten når en ny hjelper skal bistå dem.