De utgjør over 10 prosent av det totale antallet stemmeberettigede. Svært mange av dem bruker ifølge Dagsavisen ikke stemmeretten.

Ved lokalvalget for fire år siden oppsøkte bare fire av 10 med innvandrerbakgrunn valglokalene. Blant ikke-vestlige innvandrere var valgdeltakelsen enda lavere. Det er et tankekors at så mange ikke benytter seg av den demokratiske retten de har til å påvirke politikken og hvilken retning vårt samfunn skal utvikle seg i.

Etter terroranslagene i Oslo og på Utøya viser meningsmålinger at en langt større del av befolkningen vil stemme ved høstens valg enn tidligere. Det vil være en styrke for vårt demokrati om også flere med innvandrerbakgrunn griper muligheten til å være med å bestemme hvem som skal styre lokalsamfunnene de selv er en del av.