Et valg for alle

Nesten 400 000 personer med innvandrerbakgrunn har stemmerett ved valget i september.