Vi blir ikke satt til side, vi løftes fram

Vi kjenner oss ikke igjen i Dagrun Eriksens beskrivelse av at mange unge kun holder ut i kort tid.