Uten motivasjon

Når de ansatte også går imot ordninger av positiv karakter for å få ned sykefraværet, bør de folkevalgte stille seg spørsmålet om de ansattes organisasjoner skal ha vetorett i slike saker