Ny vei – en forutsetning for vekst

Atkomsten til Kjevik kan karakteriseres som vanskelig, lite fremtidsrettet og med mange flaskehalser.