Fremtidens PARADISprodusenter

Vi står overfor en underlig utfordring: Å lære unge en kritisk tilnærming til det folk som er dobbelt så gamle som dem, ønsker å få dem med på.