Født av jomfru Maria –?

En ny bibeloversettelse vil naturlig nok vekke spørsmål og debatt, fordi Bibelen er en bok mange har et nært forhold til.