Uholdbar deltid

Trolig er Sørlandet sykehus skrekkeksemplet blant norske sykehus når det gjelder å tvinge sine ansatte til deltidsarbeid.