Nordens kulturby for barn

Cultivas nye strategi legger til rette for at Kristiansand kan bli Nordens fremste kulturby for barn.