Utflaggingens betydning

Ser vi til den ene av vår landsdels ledende næringsklynger, prosessindustrien, er ikke én av bedriftene eid fra Norge, langt mindre har de hovedkontor på Sørlandet.