Et angrep på det norske samfunn

Kampen mot islamisme må ikke forveksles med en kunstig kamp mot muslimer.