SFO må være livssynsnøytralt

Barn fra forskjellige hjemforhold bør fortsatt møtes i samme SFO-gruppe og lære sameksistens og toleranse på tvers av livssyn.