Barnevernet nå til dags

De ideologiske strømningene vektlegger i dag i enda større grad enn tidligere viktigheten av at barn vokser opp hjemme sammen med sine foreldre eller i nær tilknytning til sitt nærmiljø.