Høyre i støpeskjeen

Høyre har nedsatt en komité til å meisle ut partiets nye program som skal holde liv i høyrebølgen helt til 2025.