Samhandlingsreformen – en sykereform?

De fleste kommuner har dårlig oversikt over befolkningens helsetilstand og forhold som påvirker den. De har heller ikke noen plan for å skaffe fram denne kunnskapen.