Uverdig politisk markering

I 1985 mistet vår familie et barn i krybbedød.