Navarsetes marerittuke

Når leder og nestleder kommuniserer så dårlig, og i tillegg representerer to ulike, politiske fløyer, er det en dramatisk situasjon for partiet.