• mike - lørkomm 131012 sykehus.jpg

Falt for eget grep

Diskusjonen om sykehusledernes dobbeltroller handler om hvor sterk styring staten skal ha. Noen vil la lokalpolitikerne overta igjen.