• trafikk, vei (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Vei og fremtid

Det er nå vi har råd til store samfunnsøkonomiske prosjekter.