• buddha.jpg FOTO: SCANPIX

Er religion og mytologi eigentleg det same?