Barnas beste

Norge ble i juni dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for brudd på menneskerettighetene.