Cultiva-debatten

Ellen Horn er teaterveteran, tidligere kulturminister og Cultivas første styreleder.